අප අමතන්න

පාරිභෝගික සහාය

විද්යුත් තැපෑල: info@hemgrinder.com

ලිපිනය: 1816 Bldg G, Hualian city panorama, Dist 27, Dalang Bao'an dist, Shenzhen, China

 

ඔබට නිශ්චිත ප්‍රශ්න හෝ අදහස් තිබේ නම්, කරුණාකර අද හෙම්ග්‍රින්ඩර් හි කණ්ඩායම හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න!